Even kort over mij...

Ik ben Marion den Hartog en ik ben geboren en getogen in Dordrecht.
Van 1993 tot en met 2013 heb ik met veel plezier in Zevenbergen gewoond.
In 2013 ben ik verhuisd naar Poortugaal, vervolgens ben ik een tweede praktijk in Poortugaal gestart. Inmiddels heb ik mijn werkgebied uitgebreid met Spijkenisse (NIssewaard), Hellevoetsluis, Brielle, Oostvoorne, Westvoorne e/o.

Mijn voorgeschiedenis

In 1996 studeer ik af als maatschappelijk werker.
Ik doe werkervaring op bij het algemeen maatschappelijk werk.
Een diversiteit aan problematieken komen op mijn pad en ik leer veel.
Als mijn jongste kind wordt geboren stop ik een paar jaar met werken, om vervolgens in 2001 de opleiding tot psychomotorisch kindertherapeut te gaan volgen.
Psychomotorische kindertherapie is er op gericht om kinderen te helpen die vastlopen in hun ontwikkeling en dit laten zien in het gedrag.
De therapie wil door gebruik te maken van muziek en beweging er voor zorgen dat het kind weer in balans komt.

Daarnaast ga ik in 2003 werken in het speciaal basisonderwijs als schoolmaatschappelijk werker.
In deze baan heb ik veel te maken met ouders van kinderen met leer- en/of gedragsproblemen.
Een serieuze en uitdagende baan.
In 2004 rond ik mijn opleiding met een diploma af als psychomotorisch kindertherapeut.
Mijn stage doe ik binnen het speciaal basisonderwijs.

Het jaar 2006 is voor mij een jaar waarin ik mijn eigen praktijk opstart.
Het werken met kinderen is en wordt voor mij een steeds grotere uitdaging.
De combinatie van maatschappelijk werker en die van therapeut is een afwisselende en uitdagende combinatie.

Momenteel ben ik een dag werkzaam in Zevenbergen, een dag in Poortugaal de overige dagen in Nissewaard en Hellevoetsluis. Op dinsdagmorgen behandel ik kinderen in Oostvoorne die op De Geelinckschool zitten.
Ik beperk mij niet alleen tot groot motorische bewegingen en muziek, maar werk ook met poppenkast, tekenen, kleien etc.
Uitgangspunt is de belevingswereld van het kind en vooral daar aansluiting bij vinden.
Kinderen uiten veel middels spel wat zij met woorden niet kunnen vertellen.
Ik ga uit van de innerlijke kracht van het kind.
Daarnaast richt ik mij op de leefomgeving van het kind te denken aan gezin en school.
Het kind kan niet gezien worden zonder zijn omgeving en omgevingsinvloeden.

Door middel van intervisie, supervisie en cursussen blijf ik mij ontwikkelen op het gebied van kinderen en gedrag.
In 2010 ben ik geslaagd voor mijn registratie bij de NVPMKT.
Deze vereniging behartigt de belangen van therapeuten in opleiding en afgestudeerde therapeuten.
Tevens ben ik senior geregistreerd bij FVB.

De afgelopen jaren

Toekomstdromen

Mijn grote droom is een kindertherapeutisch centrum. Een centrum waar verschillende disciplines samenkomen.
Maar vooral een centrum waar het wel en wee van het kind centraal staan.

Onlangs las ik het volgende: Het is belangrijk dat kinderen wortels hebben om stevig in het leven te staan en vleugels waarmee zij hun eigen weg kunnen volgen.
Ik hoop hieraan een bijdrage te leveren.