Voor wie is psychomotorische kindertherapie?

In de ontwikkeling van het kind speelt spel en bewegen een belangrijke rol.
Al bewegend en spelend leert het kind zichzelf en de wereld ontdekken.
Een kind dat zich makkelijk beweegt, bouwt een goed zelfgevoel op, zodat het zich thuis kan voelen tussen leeftijdsgenootjes, op school en in het gezin.

Soms verloopt de ontwikkeling van je kind niet zoals je had verwacht of had gehoopt.

Soms loopt het thuis en/of op school niet op rolletjes.

Je merkt dat je kind niet zo lekker in zijn/haar vel zit.

Je ziet dat je kind

Je kind last heeft van

Kortom, er is iets met je kind aan de hand, maar je begrijpt niet goed wat.

Wat is psychomotorische kindertherapie?

PMKT is een individuele therapie voor kinderen van 0 tot 16 jaar (ontwikkelingsleeftijd) die op een of andere manier vastlopen in hun ontwikkeling.

Door middel van beweging, muziek en spel wordt in een veilige omgeving onder deskundige begeleiding van een therapeut gewerkt aan een veranderingsproces bij het kind.

Het kind krijgt kans negatieve ervaringen te verwerken en nieuwe positieve ervaringen op te doen.
Zo ontstaat voor het kind weer ruimte om zich verder te ontwikkelen.

De kracht van de therapeut zit in het aansluiting zoeken in en op het spelniveau van uw kind.
In spel komt de belevingswereld van uw kind naar voren.
Daar aansluiting bij vinden en rekening houden met de behoeftes en gevoelens van het kind staat in de therapie voorop.
Uitgangspunt in de therapie is het geloof van de innerlijke groeikracht en de acceptatie van de eigenheid van het kind.

Middelen die ik daarbij gebruik zijn

De Werkwijze

Mijn werkwijze is als volgt:

De duur van de therapie is afhankelijk van de hulpvraag en ontwikkelingsresultaten.
In het algemeen kan de therapie binnen een schooljaar worden afgerond.
De therapie wordt wekelijks gegeven en duurt een uur.

Tussentijds wordt er regelmatig overlegd met u als ouders/opvoeders en indien nodig met de leerkracht, arts of andere behandelaar.

Mogelijkheden voor vergoedingen

Met de negen gemeenten van West-Brabant West heb ik een overeenkomst. Dit betekent dat zij de therapie vergoeden. Hiervoor is nodig een verwijzing van de huisarts, kinderarts, schoolarts of de jeugdproffesional van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Sinds 2020 heb ik een contract met de gemeente Nissewaard en met de gemeenten Brielle, Oostvoorne, Westvoorne en Hellevoetsluis.

Via een PGB, persoongebonden budget.
Er zijn een aantal (en dit aantal is groeiende) zorgverzekeraars die de therapie gedeeltelijk vergoeden bij een aanvullende verzekering.
Therapie valt dan onder alternatieve geneeswijzen. Zie: http://www.zorgwijzer.nl
Voor de voorwaarden van vergoeding kunt u contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij.
Tevens ben ik aangesloten bij 1NP.

Mijn standaardtarief voor therapie ligt op €75,00 per sessie (een sessie duurt 45 minuten).
U kunt contact met mij opnemen voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.